پارسا اکبری | Parsa Akbari

رادیو چهرازی

خب حالا زودتر بیا..
نِگا،
به خُدا شاید دیگه هرگز چیزی نسرودیما ..
دیر وقتیه نشستیم مُنتظرِ اومدنت ..
بیم است که یهو دیگه ،
«برنخیزد از رخوتِ بَدن..»
بیا او را صدا بزن ..
واسه ما زشته این‌ همه لابه ‌التماس..

# رادیو_چهرازی

پاسخی بنویسید