پارسا اکبری | Parsa Akbari

بایگانی برچسب: ازازیل

با موهایم

‏از موهای‌تان رمیده کیست؟ با موهای‌تان تنیده تارهای روشن و تابان رها و هار با موهای‌تان که شک فلسفی‌ست شعر از شاهین نجفی کتاب ازازیل #شاهین_نجفی #باموهایم #ازازیل